Folia Geographica Socio-Oeconomica

Prace Redakcji Folii skoncentrowane są na wydawnictwie zeszytów naukowych. Do 2010 r. w obrębie tego wydawnictwa przygotowywano również monografie naukowe.
Zeszyty naukowe wydawane są od 1999 roku w ramach serii Acta Universitatis Lodziensis pt. Folia Geographica Socio-Oeconomica). Obecnie przygotowywane są corocznie 3-4 zeszyty. Każdy zeszyt zawiera dział artykułów naukowych oraz dział recenzji, biografii naukowych, komunikatów itp. Zgodnie z komunikatem MNiSW p.t. 'wykaz wybranych czasopism wraz liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową' Folia Geographica Socio-Oeconomica jest wpisana na listę w części B zawierającej 'pozostałe czasopisma zagraniczne i czasopisma polskie', które nie znajdują się w Journal Citation Reports (JCR) z przyznaną liczbą punktów 8.
Numer ISSN 1508-1117, e-ISSN 2353-4826.