Redakcja Folia Geographica Socio-Oeconomica

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Organizacji Przestrzeni UŁ
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź