Redakcja czasopisma:
Marcin Wójcik (redaktor),
Marek Barwiński (z-ca redaktora),
Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora),
Łukasz Musiaka (sekretarz),
Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji),
Anna Janiszewska (członek redakcji),
Stanisław Mordwa (członek redakcji),
Ewa Szafrańska (członek redakcji)

Rada redakcyjna:
Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki,
Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki,
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki,
Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki,
Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki,
Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Remus Anghel - Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia),
Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy),
Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja),
Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina),
Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy),
Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania),
Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja),
Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)

Zespół wspomagający w zakresie GIS i nowych technologii:
Karolina Dmochowska-Dudek,
Łukasz Lechowski


LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2018:
Sebastian Bernat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Mirosław Biczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Patryk Brambert (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Gabriela Czapiewska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Konrad Czapiewski (PAN, Warszawa)
Magdalena Dej (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa)
Karolina Dmochowska-Dudek (Uniwersytet Łódzki)
Anna Dubownik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki)
Małgorzata Flaga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jerzy Gaździcki (Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej)
Anna Grochowska (Uniwersytet Wrocławski)
Marta Ewa Gwiaździńska-Goraj (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Ewa Kacprzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wioletta Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ewa Klima (Politechnika Łódzka)
Anna Kołodziejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jacek Kozak (Uniwersytet Jagielloński)
Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Elżbieta Lewandowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Barbara Maćkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Małgorzata Marks-Krzyszkowska (Uniwersytet Łódzki)
Marcin Mazur (PAN, Warszawa)
Agnieszka Michalska-Żyła (Uniwersytet Łódzki)
Urszula Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Irena Niedźwiecka-Filipiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Lucyna Przybylska (Uniwersytet Gdański)
Edyta Regulska (PAN, Warszawa)
Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki)
Karolina Smętkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Sylwia Staszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Magdalena Szczepańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Barbara Szyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Paulina Tobiasz-Lis (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Werner (Uniwersytet Warszawski)
Monika Wesołowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Agnieszka Wilkaniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
Anita Wolaniuk (Uniwersytet Łódzki)
Elżbieta Zuzańska-Zyśko (Uniwersytet Śląski)
Zbigniew Zwoliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2017:
Monika Adamska (Politechnika Opolska)
Mirosław Biczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marta Borowska-Stefańska (Uniwersytet Łódzki)
Adriana Cieślak (Politechnika Łódzka)
Barbara Cieślińska (Uniwersytet w Białymstoku)
Waldemar Cudny (Uniwersytet Łódzki)
Gabriela Czapiewska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Konrad Czapiewski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki)
Małgorzata Flaga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Blanka Gosik (Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim)
Anna Grochowska (Uniwersytet Wrocławski)
Ewa Kacprzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Urszula Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wioletta Kałamucka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wioletta Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Katarzyna Klemm (Politechnika Łódzka)
Anna Kołodziejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marta Malska (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Małgorzata Marks-Krzyszkowska (Uniwersytet Łódzki)
Rafał Rouba (Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim)
Roman Rudnicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Elżbieta Strzelecka (Politechnika Łódzka)
Paweł Sudra (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki)
Barbara Szyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Ruta Śpiewak (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Bernard Twaróg (Politechnika Krakowska)
Monika Wesołowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2016:

No 23
Dr Jadwiga Biegańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki),
Prof. dr hab. Ihor Gnes (Politechnika Lwowska),
Dr Elżbieta Grzelak-Kostulska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Dr Beata Hołowiecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki),
Dr Zbigniew Przygodzki (Uniwersytet Łódzki),
Dr inż. Krzysztof Rogatka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr Mariusz E. Sokołowicz (Uniwersytet Łódzki),
Dr Stefania Środa-Murawska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
Dr inż. Magdalena Zalewska-Turzyńska (Uniwersytet Łódzki).

No 24
Prof. dr hab. Ihor Gnes (Politechnika Lwowska),
Dr Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

No 25
Dr Marta Chmielewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
Dr hab. Czerny Andrzej, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Dr Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki),
Dr hab. inż. Maciej Filipiak, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),
Prof. dr hab. Marek Koter (emeryt),
Dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),
Dr Leszek Kozłowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki),
Dr hab. Roman Matykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
Dr Katarzyna Najmrocka (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi),
Dr Dominik Sikorski (Uniwersytet Wrocławski),
Dr hab. Izabela Sołjan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
Dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu),
Dr hab. Roman Szul, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),
Dr Krzysztof P. Woźniak (Uniwersytet Łódzki).

No 26
Dr Artur Bajerski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Prof. dr hab. Zygmunt Górka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
Dr hab. Wojciech Janicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
Dr Anna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
Dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),
Prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr Aleksandra Nacewska-Twardowska (Uniwersytet Łódzki),
Dr hab. Danuta Piróg, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
Dr hab. Roman Szul, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),
Dr hab. Jan Wendt, prof. UG (Uniwersytet Gdański),
Dr Monika Wesołowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
Dr hab. Danuta Zawadzka (Uniwersytet w Białymstoku).

Lista recenzentów wcześniejszych numerów:
dr hab. Dariusz Ilnicki – (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Stanisław Ciok – (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Tadeusz Palmowski – (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Franciszek Kłosowski – (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Janusz Wendt – (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Krystian Heffner – (Akademia Ekonomiczna Katowice)
prof. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk – (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Sławomir Kurek – (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Marek Więckowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
dr hab. Roman Kulikowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
prof. dr Joseph Salukvadze – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
dr Marcin Feltynowski – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
prof. Lydia Coudroy de Lille – Université Lumière Lyon 2