Scientific Council and reviewers

Scientific and didactic editors:
Marcin Wójcik (editor),
Marek Barwiński (deputy editor),
Iwona Jażdżewska (deputy editor),
Łukasz Musiaka (secretary),
Bartosz Bartosiewicz (staff member),
Anna Janiszewska (staff member),
Stanisław Mordwa (staff member),
Ewa Szafrańska (staff member)

Editorial board:
Tadeusz Marszał - University of Lodz,
Andrzej Matczak - University of Lodz,
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - University of Lodz,
Andrzej Suliborski - University of Lodz,
Marek Sobczyński - University of Lodz,
Tomasz Kaczmarek - University of Lodz (Poznań),
Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia),
Annegret Haase - The Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig (Germany),
Rene Matlovič - University of Presov (Slovakia),
Bohdan Posatskyy - University of L'viv (Ukraine),
Tadeusz Siwek - University of Ostrava (Czech Republic),
Sokol Axhemi - University of Tirana (Albania),
Vladimir Székely - Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovakia),
Alessandro Vitale - University of Milano-Bicocca, Milan (Italy).

GIS and new technologies supporting team:
Karolina Dmochowska-Dudek,
Łukasz Lechowski

List of reviewers - 2018:
Sebastian Bernat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Mirosław Biczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Patryk Brambert (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Gabriela Czapiewska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Konrad Czapiewski (PAN, Warszawa)
Magdalena Dej (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa)
Karolina Dmochowska-Dudek (Uniwersytet Łódzki)
Anna Dubownik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki)
Małgorzata Flaga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jerzy Gaździcki (Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej)
Anna Grochowska (Uniwersytet Wrocławski)
Marta Ewa Gwiaździńska-Goraj (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Ewa Kacprzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wioletta Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ewa Klima (Politechnika Łódzka)
Anna Kołodziejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jacek Kozak (Uniwersytet Jagielloński)
Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Elżbieta Lewandowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Barbara Maćkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Małgorzata Marks-Krzyszkowska (Uniwersytet Łódzki)
Marcin Mazur (PAN, Warszawa)
Agnieszka Michalska-Żyła (Uniwersytet Łódzki)
Urszula Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Irena Niedźwiecka-Filipiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Lucyna Przybylska (Uniwersytet Gdański)
Edyta Regulska (PAN, Warszawa)
Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki)
Karolina Smętkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Sylwia Staszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Magdalena Szczepańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Barbara Szyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Paulina Tobiasz-Lis (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Werner (Uniwersytet Warszawski)
Monika Wesołowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Agnieszka Wilkaniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
Anita Wolaniuk (Uniwersytet Łódzki)
Elżbieta Zuzańska-Zyśko (Uniwersytet Śląski)
Zbigniew Zwoliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


List of reviewers - 2017:
Monika Adamska (Politechnika Opolska)
Mirosław Biczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marta Borowska-Stefańska (Uniwersytet Łódzki)
Adriana Cieślak (Politechnika Łódzka)
Barbara Cieślińska (Uniwersytet w Białymstoku)
Waldemar Cudny (Uniwersytet Łódzki)
Gabriela Czapiewska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Konrad Czapiewski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki)
Małgorzata Flaga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Blanka Gosik (Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim)
Anna Grochowska (Uniwersytet Wrocławski)
Ewa Kacprzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Urszula Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wioletta Kałamucka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wioletta Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Katarzyna Klemm (Politechnika Łódzka)
Anna Kołodziejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marta Malska (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Małgorzata Marks-Krzyszkowska (Uniwersytet Łódzki)
Rafał Rouba (Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim)
Roman Rudnicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Elżbieta Strzelecka (Politechnika Łódzka)
Paweł Sudra (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki)
Barbara Szyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Ruta Śpiewak (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Bernard Twaróg (Politechnika Krakowska)
Monika Wesołowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

List of reviewers - 2016:

No 23
Dr Jadwiga Biegańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki),
Prof. dr hab. Ihor Gnes (Politechnika Lwowska),
Dr Elżbieta Grzelak-Kostulska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Dr Beata Hołowiecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki),
Dr Zbigniew Przygodzki (Uniwersytet Łódzki),
Dr inż. Krzysztof Rogatka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr Mariusz E. Sokołowicz (Uniwersytet Łódzki),
Dr Stefania Środa-Murawska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
Dr inż. Magdalena Zalewska-Turzyńska (Uniwersytet Łódzki).

No 24
Prof. dr hab. Ihor Gnes (Politechnika Lwowska),
Dr Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

No 25
Dr Marta Chmielewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
Dr hab. Czerny Andrzej, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Dr Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki),
Dr hab. inż. Maciej Filipiak, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),
Prof. dr hab. Marek Koter (emeryt),
Dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),
Dr Leszek Kozłowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki),
Dr hab. Roman Matykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
Dr Katarzyna Najmrocka (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi),
Dr Dominik Sikorski (Uniwersytet Wrocławski),
Dr hab. Izabela Sołjan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
Dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu),
Dr hab. Roman Szul, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),
Dr Krzysztof P. Woźniak (Uniwersytet Łódzki).

No 26
Dr Artur Bajerski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Prof. dr hab. Zygmunt Górka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
Dr hab. Wojciech Janicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
Dr Anna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
Dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),
Prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Dr Aleksandra Nacewska-Twardowska (Uniwersytet Łódzki),
Dr hab. Danuta Piróg, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
Dr hab. Roman Szul, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),
Dr hab. Jan Wendt, prof. UG (Uniwersytet Gdański),
Dr Monika Wesołowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
Dr hab. Danuta Zawadzka (Uniwersytet w Białymstoku).


Previous list of reviewers:
dr hab. Dariusz Ilnicki – (University of Wroclav)
prof. dr hab. Stanisław Ciok – (University of Wroclav)
prof. dr hab. Tadeusz Palmowski – (University of Gdansk)
dr hab. Franciszek Kłosowski – (University of Silesia)
dr hab. Janusz Wendt – (University of Gdansk)
prof. dr hab. Krystian Heffner – (University of Economics in Katowice)
prof. dr hab. Dobiesław Jędrzejczyk – (University of Warsaw)
dr hab. Sławomir Kurek – (Pedagogical University of Cracow)
dr hab. Marek Więckowski – Institute of Geography and Spatial Organization PAS
dr hab. Roman Kulikowski – Institute of Geography and Spatial Organization PAS
prof. dr Joseph Salukvadze – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
dr Marcin Feltynowski – Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz
prof. Lydia Coudroy de Lille – Université Lumière Lyon 2.