Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 10/2009

Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz), Marcin Wójcik
Rada Redakcyjna: Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak, Elżbieta Dziegieć, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Marek Sobczyński, Andrzej Suliborski, Tomasz Kaczmarek, Annegret Haase, Rene Matlovič, Bohdan Posatskyy, Tadeusz Siwek, Alessandro Vitale
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Jan Wendt

Spis treści:
1 E. Klima - Państwo - historia idei (State - the history of idea), (pełny tekst).

2 M. Wójcik - Wybrane koncepcje wsi we współczesnych badaniach geografii społecznej (Selected concepts of rural studies in the contemporary social geography), (pełny tekst).

3 J. Dzieciuchowicz - Obraz demograficzny świata u progu XXI wieku (Demographic picture of world at the beginning of the 21st century), (pełny tekst).

4 A. Rykała - Uwarunkowania geograficzno-polityczne oraz społeczne genezy i rozprzestrzeniania się protestantyzmu w Polsce (Geopolitical and social determinants of origin and expansion of Protestantism in Poland), (pełny tekst).

5 St. Mordwa - Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi (Piotrkowska street in Łódź sensations curve), (pełny tekst).

6 G. Lenart - Rozwój i działalność stacji radiowych w Łodzi (The activity and development of the radio stations in Łódź), (pełny tekst).

7 L. Groeger - Rzgów - zagospodarowanie przestrzenne nowego miasta w województwie łódzkim (Rzgów - spatial organization of a new town in Łódź voyevodeship), (pełny tekst).

8 A. Janiszewska, E. Klima, A. Rochmińska - Projekty infrastrukturalne na obszarach Natura 2000 - przykład gminy Świętajno (Infrastructural projects on Nature 2000 areas - example of Świętajno community), (pełny tekst).

9 St. Mordwa - Recenzja: Krajewski K. (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle innych miast europejskich, WUJ, Kraków, 2008.

10 E. Klima - Recenzja: Grymin M., Rola zespołów parafialnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na obszarze aglomeracji łódzkiej w latach 1945-2006. Krajobraz sakralny, Architektura, Dom Wydawniczy 'Księży Młyn', 2009.