Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 18/2014

 Tytuł: 10 lat Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Marcin Wójcik (redaktor), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Agnieszka Rochmińska (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Bartosz Bartosiewicz

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Recenzenci: Mariusz Czepczyński, Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
Redaktorzy zeszytu: Bartosz Bartosiewicz i Tadeusz Marszał

Spis treści:
1. Bartosz Bartosiewicz, Tomasz Kamiński - Wykorzystanie funduszy unijnych w małych miastach w Polsce w latach 2007-2013 - ujęcie przestrzenne (Spatial diversity of EU's structural funds absorption in small towns of Poland in years 2007-2013), (pełny tekst).

2. Jacek Sołtys - Przedsięwzięcia ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej w małych miastach województwa pomorskiego (Projects co-financed with European Union funds in small towns of Pomeranian voivodeship), (pełny tekst).

3. Anita Kulawiak - Wykorzystanie funduszy strukturalnych w małych miastach regionu łódzkiego (Structural funds absorption in small towns of the Łódź region), (pełny tekst).

4. Monika Gołąb-Korzeniowska - Miasteczka na skraju zjednoczonej Europy - aspiracje i rzeczywistość (Small cities in the outskirts of the United Europe: aspirations and reality), (pełny tekst).

5. Elżbieta Chądzyńska - Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój małych miast dolnośląskich w okresie 2004-2012 (The use of European Union funds in small cities of Lower Silesia in the period 2004-2012), (pełny tekst).

6. Katarzyna Świerczewska-Pietras - Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rewitalizację w perspektywie finansowej 2007-2013 przez małe miasta w województwie małopolskim (The use of structural funds for the revitalization in the 2007-2013 financial perspective by small towns in the Malopolska voivodeship), (pełny tekst).

7. Agnieszka Kardaś - Aktywizacja funkcjonalna małych miast przy pomocy środków z funduszy europejskich na przykładzie miasta i gminy Gołdap (Functional activation of small towns with EU funds on the example of town and community Gołdap), (pełny tekst).

8. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel - Przemiany przestrzenne a wykorzystanie środków unijnych - na wybranych przykładach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (Spatial transformations and use of EU funds in selected examples of the Cracow Metropolitan Area), (pełny tekst).

9. Mirosława Marzena Nowak - Spółdzielczość mleczarska w małych miastach po wstąpieniu Polski do UE (Dairy cooperatives in small towns after Poland's accession to the EU), (pełny tekst).

10. Katarzyna Iwaszko-Niziałkowska - Efektywność sieci transportowej w Polsce rozbudowywanej ze wsparciem środków UE w latach 2007-2013 (Effectiveness of the transportation network in Poland developed within the 2007-2013 EU infrastructure development framework), (pełny tekst).

11. Małgorzata Denis, Anna Majewska - Środki strukturalne z Unii Europejskiej szansą na rozwój miasta Łowicza (The opportunity of development for Łowicz city are structural funds from the European Union), (pełny tekst).