Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 2/1999

Rada Redakcyjna: Marek Koter, Stanisław Liszewski, Andrzej Werwicki, Andrzej Matczak, Tadeusz Marszał, Elżbieta Dziegieć, Jerzy Dzieciuchowicz, Mariusz Kulesza
Redaktor naukowy zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Krystian Heffner

Spis treści:
1 K. Rembowska - Problemy wyjaśniania w geografii kultury. (Explanations to be used in geography of culture)

2 K. Rembowska - Amerykańska szkoła geografii kultury. Problemy, perspektywy. (American school of geography of culture. Problems, perspectives)

3 J. Dzieciuchowicz - Naturalizacja ludności polskiej w regionie Rhône-Alpes we Francji po drugiej wojnie światowej. (Naturalization of Polish population in Rhône-Alpes region of France after the Second World War).

4 A. Rykała - Staroobrzędowcy w Polsce. (Orthodox Church members in Poland)

5 M. Barwiński - Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje. (Contemporary ethnic and cultural identity of Lemkos in the Lemkos`land – conditions and consequences)

6 M. Kulesza - Rozplanowania wczesnomiejskich osad targowych na obszarze Polski Środkowej (dawna ziemia łęczycko-sieradzka). (Layouts of the early market settlements in Central Poland: former Łęczyca-Sieradz region)

7 M. Pirveli - Początki osadnictwa w Gruzji. (Genesis of historical sites in Georgia)

8 J. Kaczmarek - Geografia miast. Perspektywa humanistyczna. Przykład Nowego Jorku. (Urban geography. Humanist approach. The case of New York)

9 P. Kotkowski - Propozycja nowej klasyfikacji terenów miejskich. (Proposition of a new classification of urban areas)

10 S. Kaczmarek - Przekształcenia przestrzenne I funkcjonalne obszarów przemysłowych w miastach brytyjskich. Przykład Doków w Londynie. (Spatial and functional changes of industrial areas in British cities. The case of London Docklands)

11 M. Baczwarow - Recenzja: Pierwszy bułgarski podręcznik uniwersytecki z geografii ludności i osadnictwa.