Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 22/2015

 Tytuł: Analizy geograficzne z wykorzystaniem GIS
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Marcin Wójcik (redaktor), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Agnieszka Rochmińska (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Bartosz Bartosiewicz

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Recenzenci: Krzysztof Będkowski, Marta Chmielewska, Marcin Feltynowski, Monika Murzyn-Kupisz, Krzysztof Ostafin, Waldemar Spallek, Bogumił Szady, Alicja Szajnowska-Wysocka, Magdalena Szmytkowska, Piotr Trzepacz, Joanna Więcław-Michniewska, Elżbieta Zuzańska-Żyśko.
Redaktorzy zeszytu: Iwona Jażdżewska i Łukasz Musiaka

Spis treści:
Artykuły:
1. Elżbieta Zuzańska-Żyśko - Obszary metropolitalne w statystyce europejskiej (Metropolitan areas in European statistics), (pełny tekst).

2. Sławomir Goliszek - Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Rzeszowie i Olsztynie w 2013 z możliwością poprawy po 2020 roku (Urban transport accessibility in Rzeszów and Olsztyn in 2013 with the possibility of improvement after 2020), (pełny tekst).

3. Alina Kubiak - Przekształcenia własnościowe i funkcjonalne nieruchomości dworskich i pałacowych w powiecie sieradzkim w latach 1945-2006 (Ownership and functional changes of manor houses and palaces in the district of Sieradz from 1945 to 2006), (pełny tekst).

4. Anna Małka - Śladami bursztynowego górnictwa w województwie pomorskim (In the footsteps of amber mining in the Pomeranian province), (pełny tekst).

5. Paweł Franczak, Witold Jucha - Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim i Grupie Mędralowej na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR i badań terenowych (Reconstruction of trenchline from Second World War (OKH Stellung b1) in Jałowiec Range and Mędralowa Mountain Group by interpretation of LiDAR data model and field research), (pełny tekst).

6. Małgorzata Manowska, Maciej Szuba - Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w badaniach zmian środowiska geograficznego miasta Mysłowice (Use of digital elevation models in studies of changes in the geographical environment of the city Mysłowice), (pełny tekst).

7. Daniel E. May - The development and use of characterisation-based approaches to manage historic landscapes (Rozwój i wykorzystanie metod w oparciu o charakterystykę krajobrazową w zarządzaniu historycznym krajobrazem kulturowym), (pełny tekst).

8. Marcin Jaskulski, Marta Nalej - Preparing historical maps for presentation in a Geoportal (Przygotowanie map historycznych do prezentacji w Geoportalu), (pełny tekst).

Komunikat o wynikach badań:
9. Jakub Kuna - Proste animacje 4D w GIS (Simple 4D animations in GIS), (pełny tekst).