Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 24/2016

 Tytuł: Patterns of Local Development. Wzorce rozwoju lokalnego
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:
Marcin Wójcik (redaktor), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Agnieszka Rochmińska (redaktor tematyczny), Piotr Cybula (redaktor statystyczny), Maria Magdalena Nowakowska (redaktor językowy), Bartosz Bartosiewicz

Rada Redakcyjna: Stanisław Liszewski - Uniwersytet Łódzki, Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy)
Redaktorzy zeszytu: Katarzyna Leśniewska, Szymon Wiśniewski

Spis treści:
Artykuły:
1. Tolga Levent - RIS-Mersin Project: the first regional innovation strategy in Turkey and its spatial dimensions (Projekt RIS-Mersin: pierwsza regionalna strategia innowacji w Turcji i jej wymiar przestrzenny), (pełny tekst).

2. Anna Kołodziejczak - The conception of embeddedness in research on local development: a study of Sieraków (Koncepcja zakorzenienia w badaniach nad rozwojem lokalnym - studium Sierakowa), (pełny tekst).

3. Lidia Groeger - Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych (Management of urban residential space in terms of the needs of local communities), (pełny tekst).

4. Katarzyna Zajda - Rural territory and social innovations (Wiejskie układy terytorialne i innowacje społeczne), (pełny tekst).

5. Szymon Wiśniewski - Changes to the centroid of Łódź province towns in the light of transport potential (Zmiana położenia środka ciężkości miast województwa łódzkiego w świetle potencjału transportowego), (pełny tekst).

6. Katarzyna Leśniewska - Mniejszość narodowa aktywna na poziomie lokalnym - przykład Polaków w Solecznikach na Litwie (Activity of national minority on local level - a case study of Poles in Šalčininkai municipality in Lithuania), (pełny tekst).

7. Anita Kulawiak, Karolina Smętkiewicz - Polityka lokalna gminy Uniejów - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne (Politics local municipality Uniejów - some aspects of theory and practice), (pełny tekst).

8. Dorota Sowa - Mała dolina rzeczna w świetle lokalnej polityki przestrzennej na przykładzie Mrogi (Minor river valleys in local spatial policy - the case of the Mroga river), (pełny tekst).