Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 26/2016

 Tytuł: Studia regionalne
Redaktorzy zeszytu: Magdalena Deptuła, Łukasz Musiaka, Marcin Wójcik

Redakcja:
Marcin Wójcik (redaktor), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji), Anna Janiszewska (członek redakcji), Stanisław Mordwa (członek redakcji), Ewa Szafrańska (członek redakcji).
Rada Redakcyjna: Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska, (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie, (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy).

Spis treści:
Artykuły:
1. Marcin Wójcik - Idee antropogeograficzne w pracach Marii Dobrowolskiej (1895-1984) (Anthropogeographical ideas in the works of Maria Dobrowolska (1895-1984)), (pełny tekst).

2. Krystyna Krawiec-Złotkowska - Barokowy hortus ludi w perspektywie geopoetyki (na wybranych przykładach literackich) (Baroque hortus ludi in the perspective of geopoetics (on chosen literary examples)), (pełny tekst).

3. Jan Kłos - Granice wewnętrzne - granice zewnętrzne. Kontekst amerykański (Internal boundaries - external boundaries in the American context), (pełny tekst).

4. Alessandro Vitale - Myths of territory and external borders in the EU's contemporary idea and Europe in the Middle Ages (Mity terytorium i granic zewnętrznych w Unii Europejskiej i średniowiecznej Europie), (pełny tekst).

5. Weronika Dragan - Użyteczność źródeł pisanych i ikonograficznych w badaniach nad historią przestrzeni miejskiej (na przykładzie Mysłowic) (The utility of written and iconographic sources in historical urban space research (Mysłowice town case study)), (pełny tekst).

6. Marcin Wójcik, Anna Traczyk - Specjalizacja województwa łódzkiego w produkcji roślinnej i zwierzęcej (Specialization of the Łódź voivodeship in plant and livestock production), (pełny tekst).

7. Małgorzata Dworak, Paulina Tobiasz-Lis - Współczesne znaczenie dziedzictwa przemysłowego w dolinie rzeki Kamiennej (woj. świętokrzyskie) (Contemporary significance of the industrial heritage in the Kamienna river valley (Swietokrzyski Region)), (pełny tekst).

8. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Imigranci spoza UE w Polsce, Łodzi i regionie łódzkim (Third Country Nationals in Poland, Łódź and Łódź region), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.