Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 27/2017

 Tytuł: Tożsamość Geografii - Region - Miasto
Redaktor zeszytu: Marcin Wójcik

Redakcja:
Marcin Wójcik (redaktor), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji), Anna Janiszewska (członek redakcji), Stanisław Mordwa (członek redakcji), Ewa Szafrańska (członek redakcji).
Rada Redakcyjna: Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska, (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie, (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy).

Spis treści:
Artykuły:
1. Marcin Wójcik - Miasto, region i tożsamość geografii w zainteresowaniach naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Suliborskiego, (pełny tekst).

2. Antoni Jackowski - Ostatni przed wojną Zjazd Polskich Geografów w Krakowie Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 28-29 maja 1939 roku (The last before the war Convention of Polish Geographers in Krakow. The Institute of Geography of the Jagiellonian University, 28-29 May 1939), (pełny tekst).

3. Jacek Kaczmarek - Mądrość jako rozumienie świata (Wisdom and understanding the world), (pełny tekst).

4. Mirosława Czerny - Badania geograficzne wobec wyzwań interdyscyplinarności studiów nad rozwojem (Geographical research facing challenges of interdisciplinarity of studies on development), (pełny tekst).

5. Jan Łoboda - Region jako istotny składnik wiedzy geograficznej w kontekście funkcji odległości (Region as an essence component of geographical knowledge in the context of distance function), (pełny tekst).

6. Tomasz Kaczmarek - Dynamika i kierunki rozwoju suburbanizacji rezydencjalnej w aglomeracji poznańskiej (Dynamics and directions of residential suburbanization in the Poznań Agglomeration), (pełny tekst).

7. Jerzy Runge - Przestrzeń społeczna miasta - dylematy geograficzno-metodologiczne (Social space of a town - geographical and methodological dilemmas), (pełny tekst).

8. Marika Pirveli - Miasto gruzińskie - semantyka wybranych pojęć (Georgian town - the semantics of the selected terms), (pełny tekst).

9. Andrzej Matczak - Turystyka w strukturze funkcjonalnej dużego miasta. Przykład Łodzi (Tourism in the functional structure of a big city. The case of Łódź), (pełny tekst).

10. Emilia Bogacka - Problematyka badawcza z zakresu poczucia bezpieczeństwa człowieka w przestrzeni miasta (Human security in the city as a research issue), (pełny tekst).

11. Tomasz Napierała - Przestrzenne konteksty konkurencji w sektorze usług hotelowych (Spatial contexts of the competition in the hotel industry), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.