Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 29/2017

 Tytuł: Studia Regionalne 2
Redaktor zeszytu: Łukasz Musiaka

Redakcja:
Marcin Wójcik (redaktor), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji), Anna Janiszewska (członek redakcji), Stanisław Mordwa (członek redakcji), Ewa Szafrańska (członek redakcji).
Rada Redakcyjna: Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań ¦rodowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska, (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie, (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy).

Spis treści:
Artykuły:
1. Andrzej Suliborski, Anita Kulawiak - Transformacja Państwowych Gospodarstw Rolnych Sarnów i Bełdów w województwie łódzkim w prywatne przedsiębiorstwa. Konsekwencje społeczne (Transformation of The State of Agricultural Farms of Sarnes and Beams in ŁódĽ Voivodeship in private enterprises. Social consequences), (pełny tekst).

2. Mirosław Biczkowski, Marta Biczkowska - Rewitalizacja a odnowa wsi. Analiza porównawcza instrumentów Unii Europejskiej (Revitalization of rural renewal. Comparative analysis of European Union instruments), (pełny tekst).

3. Robert Szmytkie, Bartosz Nowak - Przeobrażenia morfologiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia (Morphological transformations of rural settlements in the suburban zone of the Wrocław city), (pełny tekst).

4. Ewa Lechowska - Ryzyko powodziowe w miastach nadodrzańskich w kontek¶cie sposobu zagospodarowania obszarów zalewowych (Flood risk in the Odra cities in the context of the floodplains management), (pełny tekst).

5. Kateryna Dmytriieva - Restaurant facilities: territorial organization and significance in Human Geography (evidence from Kyiv region) (Usługi gastronomiczne: organizacja przestrzenna i miejsce w geografii człowieka (przykład Obwodu Kijowskiego)), (pełny tekst).

6. Magdalena Mi¶kowiec - The role of an urban festival in public space: case study of The Light Move Festival in ŁódĽ (Rola festiwalu miejskiego w przestrzeni publicznej na przykładzie Light Move Festival w Łodzi), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.