Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 30/2017

 Tytuł: Życie między blokami. Life between housing estates
Redaktorzy zeszytu: Anna Janiszewska, Ewa Klima, Melinda Benkö

Redakcja:
Marcin Wójcik (redaktor), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji), Anna Janiszewska (członek redakcji), Stanisław Mordwa (członek redakcji), Ewa Szafrańska (członek redakcji).
Rada Redakcyjna: Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska, (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie, (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy).

Spis treœci:
Artykuły:
1. Ewa Szafrańska - The changes in social and demographic structure of large housing estates in post-socialist Poland and their main determinants (Zmiany w strukturze społecznej i demograficznej wielkich osiedli mieszkaniowych w postsocjalistycznej Polsce i ich główne determinanty), (pełny tekst).

2. Natalia Otrishchenko - (Re)defining places for community in Sykhiv housing estate ((Re)definiowanie miejsc wspólnotowych na osiedlu blokowym Sykhiv), (pełny tekst).

3. Marina Carević Tomić, Ranka Medenica - Functional diversification of post-war neighbourhoods - Novi Sad case study (Zróżnicowanie funkcjonalne powojennych osiedli mieszkaniowych - przykład Nowego Sadu (Serbia)), (pełny tekst).

4. Karol Görner - Slovak housing estates and the accessibility of the key amenities. Case study Banská Bystrica (Słowackie mieszkalnictwo blokowe a dostępność do podstawowych wygód. Przykład Bańskiej Bystrzycy), (pełny tekst).

5. Ewa Klima, Diana Stasiak - Życie z psami w mieście (Life with dogs in the city), (pełny tekst).

6. Karolina Rychta - Sustainable development of the housing estates through the example of Radogoszcz-East in Łódź (Rozwój zrównoważony osiedli blokowych na przykładzie osiedla Radogoszcz-Wschód w Łodzi), (pełny tekst).

7. Przemysław Cieślak - Guidelines for the rehabilitation of the housing estate with the CPTED strategy (Wytyczne do rehabilitacji zespołu mieszkaniowego z wykorzystaniem strategii CPTED), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.