Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 31/2018

 Tytuł: Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich
Redaktorzy zeszytu: Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska-Biel

Redakcja:
Marcin Wójcik (redaktor), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji), Anna Janiszewska (członek redakcji), Stanisław Mordwa (członek redakcji), Ewa Szafrańska (członek redakcji).
Rada Redakcyjna: Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska, (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie, (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy).

Spis treœci:
Artykuły:
1. Marcin Wójcik - Koncepcja inteligentnego rozwoju (smart development) - wyzwanie dla planowania obszarów wiejskich (The concept of 'rural smart development' - a challenge for rural planning), (pełny tekst).

2. Oskar Wolski - Problem (nie) innowacyjności w projektach odnowy wsi (Problem of (non-) innovativeness in village renewal projects), (pełny tekst).

3. Gabriela Czapiewska - Innowacyjność i aktywność społeczna w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza - przykład zagród edukacyjnych (Innovation and social activity in the development of rural areas of Pomerania - on the example of educational farms), (pełny tekst).

4. Mateusz Konieczny - Od animacji do innowacji. Jak aktywizować wiejskie społeczności? Przykład Krzaków (From animation to innovation. How to activate rural communities? An example of the village Krzaki), (pełny tekst).

5. Iwona Kiniorska, Janina Wrońska-Kiczor - Ocena wykorzystania zasobów lokalnych gmin regionu Gór Świętokrzyskich w kreowaniu i innowacyjności rozwoju turystyki ( Assessment of the used local resources of gminas in the region of the Świętokrzyskie Mountains for creating and innovating development of tourism), (pełny tekst).

6. Sławomir Pasikowski - Walidacja Skali Wizerunku Miejscowości - pierwsza faza badań (Validation of the Place Image Scale - the first phase of research), (pełny tekst).

7. Angelika Jasion - Wykorzystanie cyfrowej mapy turystycznej do wspierania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego ( The use of digital tourist map to support the development of tourism in rural areas, illustrated with an example of Łódź Voivodeship), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.