Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 32/2018

 Tytuł: Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich 2
Redaktorzy zeszytu: Anita Kulawiak, Pamela Jeziorska-Biel

Redakcja:
Marcin Wójcik (redaktor), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji), Anna Janiszewska (członek redakcji), Stanisław Mordwa (członek redakcji), Ewa Szafrańska (członek redakcji).
Rada Redakcyjna: Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska, (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie, (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy).

Spis treœci:
Artykuły:
1. Sylwia Staszewska - Innowacyjne przeobrażenia krajobrazu wsi - czynniki i efekty (Innovative countryside landscape transformations - factors and effects), (pełny tekst).

2. Robert Barełkowski, Bartosz Wojtyra - Programowanie sanacji przestrzeni wiejskiej. Autorskie mechanizmy planistyczne na rzecz zrównoważonego kształtowania obszarów wiejskich (Programming of rural space sanation. Author planning mechanisms for sustainable shaping of rural areas), (pełny tekst).

3. Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska - Audyt krajobrazowy narzędziem innowacji społecznej (Landscape audit as an instrument of social innovation), (pełny tekst).

4. Sebastian Bernat - Innowacyjność w krajobrazie wybranych uzdrowisk w Polsce (Innovation in the landscape of selected health resorts in Poland), (pełny tekst).

5. Patryk Brambert, Iwona Kiniorska - Aktywność społeczności wiejskiej w ramach funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w województwie świętokrzyskim (Activity of rural community within functioning of local action groups in the świętokrzyskie voivodeship), (pełny tekst).

6. Anna Dubownik, Barbara Szyda, Roman Rudnicki - Możliwości kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o środki z Unii Europejskiej (Creation possibilities of social capital in rural areas of kujawsko-pomorskie voivodeship based on funds from the European Union), (pełny tekst).

7. Ewa Pałka-Łebek, Patryk Brambert - Innowacyjność w gospodarstwach agroturystycznych (Innovativeness in agritourist farms), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.