Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 33/2018

 Tytuł: Studia regionalne 3
Redaktorzy zeszytu: Pamela Jeziorska-Biel, Anita Kulawiak

Redakcja:
Marcin Wójcik (redaktor), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji), Anna Janiszewska (członek redakcji), Stanisław Mordwa (członek redakcji), Ewa Szafrańska (członek redakcji).
Rada Redakcyjna: Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska, (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie, (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy).

Spis treœści:
Artykuły:
1. Gabriela Czapiewska - Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych przykład konkursu 'Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego' (Shaping the rural public places. Example of the competition 'The Best Public Space of the Pomeranian Voivodeship'), (pełny tekst).

2. Diana Rokita-Poskart - Ekonomiczne konsekwencje zmniejszającej się liczby studentów w ośrodkach akademickich w Polsce (Economic consequences of 'the shrinking' number of students in academic cities in Poland), (pełny tekst).

3. Agnieszka Rochmińska, Katarzyna Leśniewska-Napierała - Perspektywy rewitalizacji założeń pałacowo-parkowych na obszarach wiejskich - studium przypadku Bratoszewic w gminie Stryków (Perspectives of revitalization of palace and park complexes in rural areas - a case study of Bratoszewice in Stryków municipality), (pełny tekst).

4. Anna Gałecka-Drozda, Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Ewa de Mezer - Aspekty kulturowe, kompozycyjne i percepcyjne w opracowaniach dotyczących identyfikacji charakteru krajobrazu na poziomie lokalnym (Cultural, compositional and perceptual aspects of landscape in studies regarding identification of its character at the local level of management), (pełny tekst).

5. Beata Żuraw, Małgorzata Szymańska, Mirosław Żydek - Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Konopnica w odniesieniu do mocnych i słabych stron (analiza SWOT) (Activation and integration of residents of the Konopnica commune with reference to strenght and weakness analysis (SWOT analysis)), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.