Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 33/2018

 Tytuł: GIS w polskiej edukacji (GIS in Polish Education)
Redaktorzy zeszytu: Iwona Jażdżewska

Redakcja:
Marcin Wójcik (redaktor), Marek Barwiński (z-ca redaktora), Iwona Jażdżewska (z-ca redaktora), Łukasz Musiaka (sekretarz), Bartosz Bartosiewicz (członek redakcji), Anna Janiszewska (członek redakcji), Stanisław Mordwa (członek redakcji), Ewa Szafrańska (członek redakcji).
Rada Redakcyjna: Tadeusz Marszał - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Uniwersytet Łódzki, Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki, Andrzej Suliborski - Uniwersytet Łódzki, Tomasz Kaczmarek - Uniwersytet Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Remus Anghel - Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj, (Rumunia), Annegret Haase - Centrum Badań Środowiska im. H. von Helmholza, Lipsk (Niemcy), Rene Matlovič - Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Bohdan Posatskyy - Politechnika Lwowska, (Ukraina), Tadeusz Siwek - Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Sokol Axhemi - Uniwersytet w Tiranie, (Albania), Vladimir Székely - Słowacka Akademia Nauk, Bratysława (Słowacja), Alessandro Vitale - Uniwersytet Bicoca, Mediolan (Włochy).

Spis treśœci:
Artykuły:
1. Piotr Werner - Czy GIS podnosi rangę dyscyplin geograficznych? Znaczenie GIS i GIScience dla geografii (Does GIS increase position of geographical disciplines? Importance of GIS and GIScience for geography), (pełny tekst).

2. Krzysztof Będkowski, Łukasz Chabudziński, Dariusz Gotlib, Witold Kazimierski, Mieczysław Kunz, Zbigniew Zwoliński - Kształcenie na kierunkach studiów geoinformacja i geoinformatyka w wybranych uczelniach w Polsce (Education in geoinformation and geoinformatics at selected universities in Poland), (pełny tekst).

3. Paulina Hoffmann, Marta Lisiak, Klaudia Borowiak - Zastosowanie narzędzi GIS w edukacji z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (The application of GIS tools in education from the scope of the spatial management and environmental protection), (pełny tekst).

4. Elżbieta Szkurłat, Iwona Piotrowska - GIS w nowych podstawach programowych geografii (GIS in the new core curriculum of geography), (pełny tekst).

5. Jolanta Latosińska, Marta Nalej - Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w dydaktyce geograficznej przykład ćwiczeń terenowych 'Geografia turyzmu i hotelarstwa' (Application of Geographic Information Systems (GIS) in geographic didactics. Example of terrain exercises 'Geography of Tourism and Hotel Industry'), (pełny tekst).

6. Iwona Jażdżewska, Angelika Jasion - Projekt interaktywnej mapy Starego Cmentarza w Łodzi jako element edukacji i promocji (Interactive map of the Old Cemetery in Lodz as a result of interdisciplinary cooperation between different environments), (pełny tekst).

Do pobrania cały numer czasopisma: pobierz.