Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 4/2002

 Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz)
Rada Redakcyjna: Marek Koter, Stanisław Liszewski, Andrzej Werwicki, Elżbieta Dziegieć, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz,
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Krystian Heffner

Spis treści:
1 K. Rembowska - Podejście kulturowe - szansa na integrację geografii człowieka. (The Polish human geography is the culturalistic conception)

2 M. Barwiński - Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym - zarys problematyki. (Geographical and sociological aspects of borderland - an outline of main issues)

3 E. Marczyńska-Witczak, W. Starzyńska - Procesy dezindustrializacji w aglomeracji łódzkiej w latach dziewięćdziesiątych. (The processes of disindustrialization in the Łódź urban agglomeration in the 1990s)

4 M. Pirveli - Transformacja a rynek pracy i bezrobocie w powiecie bielskopodlaskim. (The labour market and unemployment in the Biała Podlaska District in the period of economic transformation)

5 J. Dzieciuchowicz - Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna. (The development, structure and spatial distribution of the housing resources in Łódź)

6 M. Kulesza, A. Walkiewicz - Rozwój przestrzenny Nowego Miasta nad Pilicą. (The town planning of Nowe Miasto nad Pilicą)

7 K. Rembowska, A. Ślipek - Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza. (Configuration socio-spatial structure people of the town Sieradz)

8 J. Kaczmarek, R. Allman - Przestrzeń społeczna małego miasta w Polsce środkowej: przykład Głowna i Strykowa. (Social space of a small town in Central Poland. The case of Głowno and Stryków)

9 J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Głowno i jego związki z regionem. (Głowno and its regional interactions)

10 A. Retkiewicz - In memoriam - Ewa Marczyńska-Witczak (1948-2000)