Acta Universitatis Lodziensis
Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 5/2004

Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz)
Rada Redakcyjna: Marek Koter, Stanisław Liszewski, Andrzej Werwicki, Elżbieta Dziegieć, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz,
Redaktor naukowy zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Stanisław Koziarski

Spis treści:
1 L. Bączek, K. Heffner - Przestrzenne zróżnicowanie rezultatów wyborów w województwie łódzkim w latach 1990 – 1995. (Spatial diversification of election results In the Łódź voivodship In 1990-1995)

2 J. Dzieciuchowicz - Wpływ bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej. (Impact of unemployment of internal permanent migrations In Poland Turing the period of socio-economic transfomation)

3 J. Kaczmarek - Geobiografia - historie życia a studia nad migracjami. (Geobiography – life histories and migration studies)

4 M. Barwiński - Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym. (Nation, ethnic minority and religious minority as geographic, political and sociological nations)

5 St. Mordwa - Recenzja: Antoni Marszałek [red.], integracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.